اوقات فراغت در نشتیفان

اوقات فراغت در نشتیفان

 اوقات فراغت در نشتیفان هنوز سازماندهی نیافته است . آن چه می توان گفت این است که کودکان در وقت فراغت که همان تعطیلات تابستانی است به مکتب می روند و به یادگیری قرآن می پردازند . برنامه ریزی این مکتب خانه ها از طرف روحانیت که همان تعطیلات تابستانی است به مکتب می روند و به یادگیری قرآن می پردازند . برنامه ریزی این مکتب خانه ها از طرف روحانیت که همان نهاد مذهب است انجام می شود . نوجوانان و جوانان به فعالیت های ورزشی که بیشتر همان بازی فوتبال است می پردازند . میان سالان هم در وقت بیکاری در جاهای خاصی جمع می شوند و به گفتگو با هم و نوعی بازی شبیه شطرنج می پردازند . زنان خانه دار هم تنها وسیله ای که برای گذراندن وقت فراغت دارند تلویزیون است . واعقیت این است که در نشتیفان وقت فراغت به معنی واقعی آن وجود نداشته تا احساس نیاز به برنامه ریزی برای گذراندن آن بشود و نهادی به نام نهاد اوقات فراغت بوجود آید . البته به تازگی به انواع بازی های رایانه ای و عروسکی و وسایل نمایش فیلم نقش اساسی در گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان دارد .

/ 0 نظر / 15 بازدید