/ 5 نظر / 33 بازدید
بچه خوافی

سلام علیکم ازایکه بیمین و به وبلاگ لبز خوافی سر زیم دس شما دد نکنه ، وبلاگ مقوبله شمام درن بره همی شمار لینک کردم [تایید] إن شاءالله خده مطلبو خوبه همش به روز باشن[خوشمزه] شمار د خدا مسپوروم[خداحافظ]

کوشک سلامی

سلام دوست عزیز شمارو لینک کردم منو با کوشک سلامی بلینک.مرسی

امید خوافی رودی

سقده هر چه نشتفنی نه......................نشتفو کانه ترین(کهن و باستانی) شهر خوافه.شمابخدادرن اگر خنه کانه ها ویرو و خراب کنن

بچه خوافی

سلام دوبره برکم بلاگفا هی قالب و هی نوشته هو مار د هم مرخت مجبور شیم آدرسیر عوض کنم از حالا بیاین د ای آدرس: http://labzkhafi.samenblog.com/ ببخشن که هی شمار د کلوت مندزم