موقعیت جغرافیایی و هواشناسی و ریخت شناسی و میزان جمعیت و وضع اشتغال نشتیفان:

 

آب و هوا :

نشتیفان به علت قرار گرفتن در حاشیه کویر و بارندگی بسیار کم از آب و هوای گرم و خشک برخوردار است .

تابستان های آن طولانی و سوزان و همراه با بادهای موسمی 120 روزه و زمستانهای آن سرد و خشک است . ماه تیر گرم ترین ماه سال است و از اوایل آذر هوا کم کم روبه سردی می گراید و در بهمن سردی هوا به بیشترین حدش می رسد . میزان بارندگی سالانه بین 100 تا 200 میلیمتر نوسان می کند .

مشخصات اقلیمی دما :

هوا در زمستان بیشتر اوقات معتدل است و فقط اندکی از فصل سرما در این منطقه سرد و یخبندان می شود . و معمولاً شیبهای زمستانی سرد و خشک و روزها معتدل است . تابستان های آن گرم و سوزان که گاهی درجه حرارت به 50 درجه سانتیگراد می رسد و اگر بادهای 120 روزه نبود گرمای این منطقه طاقت فرسا بود . اختلاف درجه حرارت در زمستان 7 درجه سانتی گراد زیر صفر تا 20 درجه بالای صفر می رسد . و در تابستان ها این اختلاف درجه گاهی از 5 درجه بالای صفر تا 27 درجه بالای صفر در تغییر است .

 

بادها :

بدلیل اهمیتی که آسیابادها در گذشته در معیشت مردم داشته است توجه به بادها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . روستای نشتیفان به لحاظ نحوه توسعه خود ( شمال غرب – جنوب شرق ) دقیقاً عمود بر جهت وزش بادهای 120 روزه قرار دارد . برای این که بخش قدیمی روستا نسبت به دیگر سطوح اطراف تا حدی پست تر است ، بادهای شمال شرقی از سرعت بیشتر در حاشیه روستا برخوردار می شوند که تاثیر زیادی بر انرژی کسب شده از سوی آسیابادها می گذارد .

مهمترین بادهایی که به نظر مردم روستا شناخته شده می باشد عبارتند از : بادهای 120 روزه ( شمال شرقی ) : این بادهای معروف که اهالی به آن ها باد کوه یا سیاه باد می گویند . بدلیل چرخش آسیابادها در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بوده است . باد 120روزه سیستان در دوره گرم سال یعنی از 15 خرداد تا 15 مهر ماه به مدت 120 روز از ارتفاعات شمال شرقی ایران به سرزمینهای جنوب شرقی ایران می وزد که تاثیرات عمده از خود برجای می گذارد .

مشخصه اصلی این بادها یعنی تداوم زیاد و سرعت ، بهره گیری از این باد را امکان پذیر ساخته است . سرعت زیاد که گاهی 120 کیلومتر در ساعت می رسد نیروی زیادی ایجاد می کند که در صورت مهار آن انرژی زیادی در اختیار مردم قرار می گیرد . آسیابادها بر همین مبنا ایجاد گشته اند تا علاوه بر نشان دادن توانایی های بشر مشکلات زندگی او را کاسته و آرامش و آسایش او را فراهم سازد . به هر جهت مهمترین و پر اهمیت ترین جریان هوایی در منطقه همین بادهای 120 روزه است که همه زوایای زندگی ساکنین این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است .

بادهای فراه ( فره ) : از طرف شرق می وزد و بادی است ملایم و مفید که در زمستان سبب گرمی و لطافت هوا می شود و به بادهای باران آور معروف است .

باد نیشابور : چون جهت وزش این بادها از طرف نیشابور است به باد نیشابور معروف است . وزش این باد از سمت شمال به جنوب است که موجب سردی هوا و پراکندگی ابرها و کم بارندگی در منطقه می گردد . وزش این باد همراه سرمای خشک و طاقت فرسا است .

بادهای جنوب غربی : بادهایی مفید بوده و باران آور می باشد .

باد گاوبند : از شمال می وزد و بادی خنک و سرد است .

باد کوه : این باد در فصل زمستان از سمت شرق به غرب است و چون از کوه می وزد باد سرد و سرمازایی است . گاهی که شدت این بادها زیاد می شود به سیه باد مشهور است .

میزان بارندگی :

نشتیفان به علت واقع شدن در حاشیه کویر و منطقه کم باران ایران از میزان بارندگی کمی برخوردار است . و این بارندگی بیشتر به صورت باران بوده و به ندرت در این منطقه شاهد باریدن برف هستیم و اگر هم ببارد خیلی اندک است . میزان بارندگی سالانه بین 100 تا 200 میلیمتر است .

 

 

علایم بارندگی و حرکت ابرها

هر گاه در این منطقه ابر سیاه از سمت قبله یعنی غرب و یا از سمت جنوب حرکت نماید بارندگی بوجود می آید و لذا هیچ وقت دیده نشده است که ابر سیاه و تیره از طرف شمال و یا شرق حرکت نماید و بارندگی به وجود نیاورد .

تعیین میزان خشکی :

میزان خشکی را چنان چه بخواهیم با فرمول کوپن    kopen محاسبه می کنیم ( P میزان بارندگی و r انتشار و شدت بارندگی در فصول مختلف و t میزان درجه حرارت سالیانه بر حسب درجه سانتیگراد می باشد . ) وضعیت مقابل بدست می آید .

بنابر این ضریب خشکی شهر عدد 12/0 می باشد . با توجه به این که هر قدر ضریب خشکی کمتر باشد ناحیه خشک تر خواهد بود . بنابراین آب و هوای نشتیفان خشک است . با فرمول مارتین ( فرمولی در جغرافیا ) عدد 5/8 به عنوان خشکی بین 5 تا 10 باشد معرف آب و هوای بیابانی است . به هر حال با هر دو فرمول نشتیفان را با آب و هوای بیابانی می توان معرفی کرد .

بررسی فشار هوا

فشار هوا در فصل سرد 9/143 میلی بار است که حداکثر فشار در نیمه اول آذر ماه ، 684 میلی بار است و کمترین میزان فشار در تیر ماه است که 7/56 میلی بار است . بطور کلی می توان گفت که متوسط درجه حرارت 5/8 درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق رطوبت 69 درجه سانتی گراد است و حداقل رطوبت 5/5 درجه سانتیگراد است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریخت شناسی ;

نشتیفان را می توان از نظر ریخت شناسی و شکل خارجی و نحوه استقرار مساکن جزء روستاهای با مساکن مجتمع دانست . در واقع بافت قدیم را می توان جزء روستاهای با مساکن مجتمع و از نوع فشرده و توده ای دانست که در یک محوطه نسبتاً محدود با کوچه های پیچ در پیچ که همگی به مرکز روستا که همان مسجد جامع است راه دارند . به علت تمرکز در قسمت محدود و اینکه مردم به دلیل عدم امنیت می خواسته اند نزدیک به هم باشند . بافت قدیم از خروجی ها به منطقه مسکونی قابل کنترل بوده است . شاید بتوان بافت قدیم را قلعه ای شکل تصور کرد ولی آن چه مسلم است این که نشتیفان هیچ وقت حصار و دروازه نداشته است . بلکه مساکن به نحوه به هم فشرده بوده اند که می شود آن را مثل دژی محک در نظر گرفت .

بافت جدید مساکن به شکل طولی در امتداد رودخانه بازه آب و رودخانه زیر باغ ها و جاده های آسفالته خواف به قاین و تایباد به قاین قرار دارد . کل اراضی کشاورزی در جنوب و با فاصله کمی از منطقه مسکونی قرار گرفته اند . در حال باز هم شکل شهر نشتیفان در حال تغییر است .

جمعیت شناسی

لزوم مطالعه چیست : آگاهی بر ویژگی های جمعیتی مانند توزیع ، تراکم ، ساختمان ، میزان شهر نشینی و روستا نشینی ، مرگ و میر ، مهاجرت ، فعالیت ، اشتغال ، بیکاری و .... در طرح برنامه های اقتصادی و اجتماعی به منظور جهت گیری سیاست های ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طراحان برنامه های مملکتی ناگزیر از توجه به روابط متقابل موجود میان متغیرها هستند که در تحول اقتصادی و اجتماعی تاثیر می گذارند . شاید مهمترین متغیری که در برنامه ریزی ها به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می شود ، جمعیت و دگرگونی های آن در گذشته و حال و پیش بینی تحولاتش در آینده است ، بنابراین دستیابی بر این کمیتها و تناسبها و تعیین دقیق حرکات و نوسانات ساختمان جمعیت و علل آن جهت تنظیم برنامه ها توسعه اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری است .

تعداد جمعیت : جمعیت نشتیفان بر طبق سرشماری 1345 ، 2347 نفر و در سال 1355 ، 2680 نفر و در سال 1365 ، 5690 نفر بوده است و با توجه به این ارقام می توان گفت که جمعیت نشتیفان از سال 1345 تا 1355 در فاصله 10 سال به تعداد 333 نفر اضافه شده است . بنابراین میزان رشد جمعیت 21/1 درصد می باشد و رشد جمعیت در طی این 10 سال طبیعی بوده است .

در سال 1365 جمعیت به 5690 نفر می رسد ، یعنی افزایش جمعیتی معادل 3010 نفر بوده است که میزان رشد آن 8/7 درصد می باشد . این رشد جمعیت غیر طبیعی بوده و می توان برای آن علت ذکر کرد :

1)   بهبود وضعیت بهداشتی که مرگ و میر را کاهش داده و از طرفی می توان دیدگاه تشویقی اوایل انقلاب نسبت به تعداد فرزندان را عنوان کرد .

2)   از نظر فرهنگی – مذهبی نیز ، مردم منطقه فرزند را هدیه خدا می دانند و کنترل موالیه را بر خلاف اعتقادات دینی خود می دانند . بنابراین هیچ کنترلی بر موالیه در دوره مورد بحث وجود نداشته است .

3)  ورود مهاجرین افغانی : که کم کم در روستا زیاد شدند و علت آن را می توان مذهب مشترک و نزدیکی به مرز عنوان کرد .

برآورد جمعیت نشتیفان در سال 1372 ، 5247 نفر بوده که کاهش جمعیتی معادل 433 نفر داشته است . نرخ شدید جمعیت 15/1 درصد بوده است . علت این کاهش جمعیت کنترل موالیه نبوده است . زیرا هنوز ضرورت کنترل موالیه در مردم نشتیفان احساس نمی شد . بنابراین علت رشد منفی جمعیت را می توان برگشت مهاجرین افغانی به وطن خود دانست .

در سال 1375 جمعی 5707 نفر بوده است . یعنی با نرخ رشد 84/2 درصدی ، 460 نفر در مدت 3 سال اضافه شده است و علت این رشد جمعیت را می توان بالا رفتن سطح بهداشت و عدم کنترل موالیه دانست . در سال 1377 جمعیت به 5917 نفر رسیده است یعنی با رشد جمعیت 83/1 درصد اضافه جمعیتی معادل 211 نفر را داشته که همچنان رشد جمعیت را نشان می دهد . در سال 1378 شاهد جمعیت 6000 نفری با نرخ رشد 20 درصدی می باشیم و در سال 1379 جمعیت به 6147 نفر رسیده که نرخ رشد جمعیت 88/1 درصد بوده است و از نرخ رشد بالایی برخوردار بوده است . همچنین افزایش جمعیت در سال 1380 یعنی 6288 نفر با نرخ رشد 09/2 درصد را شاهد بودیم . در سال 1381 جمعیت نشتیفان به 6385 نفر رسیده که کاهش نرخ رشد 25/0 درصدی را نسبت به سال قبل . این کاهش نرخ رشد می تواند به علت کنترل موالیه باشد و طبق آخرین آمار حدود 57 درصد زنان شوهر دار ( 49 – 15 سال ) وسایل تنظیم رشد خانواده استفاده می کنند . که خود می تواند تاثیر زیادی بر کاهش جمعیت در آینده داشته باشد . چنانچه در ابتدای سال 82 جمعیت نشتیفان به 6445 نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته فقط 60 نفر اضافه شده نرخ رشد جمعیت به 62/1 درصد رسیده که حدود 2/0 درصد کاهش نرخ رشد را داشته ایم . البته نباید مهاجرت خانواده های جوان را نیز از نظر دور داشت .

تعداد و اندازه خانوار : جمعیت شناسان و صاحب نظرات علوم اجتماعی در تعریف خانوار می گویند یک واحد آماری است با ویژگی های اجتماعی – اقتصادی معین مرکب از افرادی که در این کانون زندگی می کنند . ( وحدت زندگی ) زیر یک سقف می خوابند . ( وحدت محل سکونت ) هم خرج هستند . ( وحدت بودجه ) و دور یک میز یا سفره غذا می خورند .

منظور از بعد یا حجم خانوار در پژوهش های جمعیتی تعدادی از افراد که به طور رسمی یا شرعی جزء یک خانوار محسوب می شوند یکی از شاخه های اندازه گیری بعد خانوار میانگین حجم خانوار است که تقسیم جمعیت کل یک جامعه در زمان معین بر تعداد کل خانوار دست می آید .

داده های آماری موجود نشان می دهد که تعداد خانوارهای ساکن در نشتیفان در سال 1345 ، 467 و در سال 1355 ، 537 خانوار بوده است . ابعاد خانوار در این دو سال 4/4 و 1/4 نفر بوده است که در طی 10 سال 109 خانوار به این جمعیت اضافه شده است و 3/0 درصد کاهش داشته است . علت را می توان در عدم وجود امکانات بهداشتی و مرگ و میر زیاد کودکان دانست . در سال 1385 تعداد 1087 نفر در نشتیفان وجود داشته و بعد خانوار به 2/5 نفر رسیده و در طی این 10 سال 441 خانوار اضافه شده که علاوه بر افزایش تعداد خانوار افزای بعد خانوار به تعداد 1/1 نفر را داشته ایم . علت این افزایش روی آوردن مهاجرین افغانی به نشتیفان بوده است و علت افزایش بعد خانوار را می توان بالا رفتن سطح عمومی بهداشت دانست . علاوه بر آن خانواده های افغانی از جمعیت بیشتری نسبت به افراد شهر برخوردار بوده اند و در بین آن خانواده های افغانی از جمعیت بیشتری نسبت به افراد شهر برخوردار بوده اند و در بین آن ها نظام چند همسری به شدت وجود داشته که خود می تواند بر افزایش بعد خانوار تاثیر گذار باشد . در سال 1372 کاهش تعداد و افزایش بعد خانوار شهر را شاهد بوده ایم . تعداد خانوار 918 و بعد خانوار 7/5 نفر بوده است . که علت کاهش تعداد خروج مهاجرین افغانی و علت افزایش 5/0 نفری بعد خانوار ، پیشرفت روز افزون امکانات بهداشتی بوده است .

در سال 1375 تعداد 33/1 خانوار با بعد 03/5 نفری در هر خانوار وجود داشته و در سال 1377 تعداد 1071 خانوار با بعد 52/5 نفر سکونت داشته اند . با توجه به آمار سال 1375 متوجه می شویم که در طی دو سال 62 خانوار کم شده اما بعد تعداد خانوار همچنان افزایش می یابد و علت آن را می توان در نبودن کار و مهاجرت خانوارهای جوان را دانشت .

در سال 1378 تعداد خانوار 1089 و بعد خانوار 5/5 بوده است که در مدت یک سال 18 خانوار بر تعداد خانوارهای ساکن در شهر اضافه شده ایت و بالاخره در ابتدای سال 82 تعداد خانوارهای ساکن در نشتیفان 1305 و بعد خانوار 93/4 نفر در هر خانوار بوده است که نسبت به سال 1378 تعداد 216 خانوار اضافه شده است . اما بعد خانوار به میزان 57/0 نفر کاهش یافته که این می تواند نتیجه کنترل موالیه و تنظیم خانوار باشد . آنچه مسلم است بعد خانوار که همچنان در آینده کمتر خواهد شد .

« میزان رشد جمعیت ، تعداد خانوار و بعد خانوار در سال های متفاوت »

سالهای سرشماری

جمعیت

تعداد خانوار

بعد خانوار

میزان رشد به درصد

1345

2347

537

4/4

-

1355

2680

646

1/4

21/1

1365

5690

1087

2/5

8/7

1372

5247

918

7/5

15/1

1375

5707

1133

03/5

84/2

1377

5918

1071

52/5

83/1

1378

6000

1089

53/5

2

1379

6147

1108

54/5

88/1

1380

6288

1188

29/5

09/2

1381

6385

1256

08/5

84/1

1382

6445

1305

93/4

62/1

مرگ و میر : منظور از مرگ و میر مرگ هایی که در یک جامعه یا گروه اجتماعی در یک سال معین اتفاق می افتد . مرگ انسانها از لحظه تولد و حتی پیش از آن شروع می شود و با گذشت زمان قابلیت میرایی روبه افزایش می رود . مرگ و میر را می توان از فرمول مقابل محاسبه کرد :

تعداد واقعه مرگ و میر در سال مشخص

100 ×                                                                 = میزان مرگ و میر

جمعیت میانه همان سال

بر اساس آمار گیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف در سال 1381 تعداد مرگ و میر در شهر نشتیفان 11 نفر بوده است که با توجه به جمعیت میانه همان سال 6385 نفر بوده است . میزان مرگ و میر برابر 72/14 در 1000 نفر می باشد . عمر متوسط در نشتیفان نسبت به شهرستان کمتر و میزان مرگ و میر آن بیشتر است .

مهمترین علل مرگ و میر در نشتیفان غالباً بیماری عفونی و جراحات عمیقی که از کارهای سخت و طاقت فرسا است می باشد . به تازگی به علت این که تعداد زیادی از مردم از راه داشتن کامیون و رانندگی در جاده ها معیشت می کنند تصادفات و حوادث رانندگی را می توان یکی از عوامل مرگ و میر دانست .

بیشتر مرگ و میر به گروه سن 80 تا 84 سالگی دیده می شود که رقمی حدود 84/153 در 1000 است و بعدا از آن بیشترین مرگ و میر در گروه سنی کمتر از یک سال با رقمی حدود 28/51 در 1000 دیده می شود .

مهاجرت

مهاجرت عبارت است از جابجا شدن دسته جمعی یا انفرادی انسان ها ، گاهی این مفهوم را در بعد وسیع تر به کار می برند و هر گونه تغییر محل اقامت فردی یا خانوادگی تعریف می کنند .

مهاجرت پدیده ای است که از پویایی جامعه حکایت می کند . بر اثر مهاجرت بی رویه ناحیه مهاجر فرست با کمبود نیروی کار بویژه نیروی جوان و سازنده که قدرت خلاقیت و پذیرش نو آوری ها را داشته روبرو خواهد شد و در نتیجه آن ناحیه دچار رکود و عقب ماندگی خواهد شد . ناحیه مهاجر پذیر که بیشتر شهرها می باشند بر اثر ورود بیش از حد مهاجرین با افزایش بیکاری ، فقر ، زاغه نشینی ، اعتیاد و انحرافات و مشکلات اجتماعی بیشمار روبرو خواهد شد .

پدیده مهاجرت به دو صورت است : دائمی و موقت .

مهاجرت دائمی : در این نوع مهاجرت افراد به قصد سکونت دائم محل اقامت خود را ترک می کنند و در شهرها ساکن می شوند . این افراد بیشتر قشر جوان هستند که بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به دلیل نبودن شغل مناسب و امکانات کار ، برای یافتن کار دائمی رهسپار دیار غربت می شوند . ولی بدلیل وابستگی های شدید مذهبی – فرهنگی همچنان ارتباط خود را با محل اقامت اولیه حفظ می کنند و به همین دلیل به ندرت در نشتیفان برون همسری دیده می شود .

مهاجرت فصلی یا موقت : این مهاجرت که بیشتر در بین قشر کم بضاعت و جوانان محصل و همچنین معلمین دیده می شود و آن ها به دلیل ضعف بنیه مالی ( افراد کم بضاعت ) به مراکزی که درآمد بیشتر در آنها یافت می شود مثل شهرهای تهران ، مشهد ، کرج می روند و در آنجا به کارهای ساختمانی ، میوه چینی ، کار در رستوران ها و کارخانه ها مشغول می شوند . بنابراین مهاجرت آنان در آغاز فصل گرم شروع می شود و با شروع فصل سرما و بازشدن مدارس پایان می یابد . البته باید گفت که این مهاجرت با کاهش چشمگیری روبرو است و علت آن نیز این است که وضعیت مالی مردم بهبود پیدا کرده و کشاورزی نیز رونق گرفته است . مطالعات انجام شده در سطح شهر نشتیفان در ارتباط با مسئله مهاجرت مبین این امر است که در دوره های مختلف آماری ، وضعیت مهاجرت آن متفاوت از هم بوده است و اصولاً دلایل اجتماعی و فرهنگی مهاجر فرست چندانی نداشته اند . حتی در دهه 55 – 1345 که روستاهای کشور برای اصلاحات اراضی دچار دگرگونی های شدیدی در نظام سنتی روستایی شده بود و با مهاجرت فرستی شدیدی روبرو شده بودند . بدلیل سیستم خرده مالکی حاکم بر اراضی نشتیفان ، اجرای اصلاحات اراضی تغییر چندانی را در روستا نتوانست بوجود آورد . این مسئله همراه با ساختارهای اجتماعی و بخصوص مذهبی از عوامل اصلی عدم مهاجرت دائمی مردم روستا بوده است . در دهه 65 – 1355 با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با شروع جنگهای داخلی افغانستان سبب سرازیر شدن هزارها مهاجر به منطقه شده که گروهی از مهاجرین به دلایل مذهبی و اجتماعی در نشتیفان ساکن گردیدند . این مسئله سبب بروز تحولات در اوضاع اقتصادی روستا شد که همراه با عوامل اجتماعی سبب کاهش مهاجرت آن شده است . در این دوره با رواج فعالیتهای خدماتی و افزایش درآمدها به تبع آن ، نشتیفان مهاجرت پذیر نیز بوده است که عمدتاً از روستاهای باغچه ، هرشی ، پشت ساباد ، چشمه مزار نشتیفان آمدند . در این سال ها که افاغنه هیچ گونه منبع درآمدی نداشتند اقدام به انجام فعالیت هایی از قبیل قاچاق مواد سوختنی ، مواد مخدر ، پیله وری و ... نموده و از طریق درآمدهای زیادی به نشتیفان سرازیر شده که رونق بیش از حد آن را در بر داشته است .

این فعالیتها دو نتیجه اقتصادی و اشتغال زایی را برای روستاییان به ارمغان آورده است . اولاً : گروهی از مردم بیکار روستا جذب این فعالیت ها شده اند و ثانیاً عده ای از مردم در قالب فعالیت های خدماتی مشروع و قانونی به ارائه خدمات به آن ها می پرداختند . همین دو عامل سبب کاهش بیکاران ، افزایش نسبی رفاه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت در سال 1372 گردیده است حتی عده ای از طریق همین درآمدهای انباشته شده اقدام به سرمایه گذاری در امور حمل و نقل و کشاورزی نموده اند که تا مدتی از مهاجرت روستاییان جلوگیری خواهد کرد . بازگشت افاغنه باعث کاهش درآمد روستا و رکود فعالیت های اقتصادی شد ولی باز هم عوامل اجتماعی و فرهنگی قدرتمند روستا مانعی جهت مهاجرت های گسترده و ملموس بوده است .

جمعیت فعال و وضع اشتغال

بنا به کنفرانس بین المللی آمارشناسان جمعیت فعال متشکل از زنان و مردانی است که نیروی آماده ای را برای تولید کالا و خدمات تشکیل می دهند . بنا به تعریف جمعیت فعال افرادی را در نظر می گیرد که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی می پردازند .

/ 0 نظر / 25 بازدید