آسبادهای نشتیفان در انتظار ثبت جهانی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: مقدمات ثبت این آس بادها در فهرست آثار جهانی، شامل مقاوم سازی و مرمت بخش های آسیب دیده این آس بادها و سایر اقدامات حفاظتی از این آثار انجام و با نهادهای مسئول نیز در این باره نامه نگاری شده است.

محسن لشگری با اشاره به رونق گذشته آس بادها به علت وجود بادهایی با سرعت زیاد در منطقه گفت: در حال حاضر هم صدای چرخ برخی از آس بادها به گوش می رسد که مستند نگاری و احیا دوباره آن ها می تواند باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.

لشگری، نمایش هنر اصیل ایرانی در مهار و استفاده بهینه از باد را به عنوان توانمندی کم نظیر ایرانیان، از علل شایستگی آس بادها برای ثبت در فهرست آثار جهانی توصیف کرد.

او افزود: علاوه بر حدود 40 آس باد موجود در منطقه نشتیفان، در مناطقی از قبیل سنگان، برآباد، خرگرد نیز آس بادهایی وجود دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید