انرژی پاک در نشتیفان


انرژی پاک در نشتیفان


نشتیفان شهر آسیاب‌‌های بادی است. به قول امروزی‌‌ها شهر استفاده از انرژی پاک. از این نوع آسیاب‌‌ها در سیستان و نهبندان نیز به چشم می‌خورند. در مورد قدمت آنها روایات مختلفی وجود دارد.

از قدمتی در حدود 1300 سال پیش گرفته تا دوران صفویه. قدمت این آسیاب‌‌ها هر چقدر که باشد چیزی از طرز کار جالب آنها کم نمی‌کند.
آسیاب‌‌های بادی از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند. چوب بالایی آسیاب را «خَرپُل»، چوب عمود وسط را «تیرک»، چوب‌‌های عمود میانی را «پَرّه‌» و چوب‌‌های افقی را «باهو» می‌گویند.

در آسیاب دریچه‌ای به حجره‌ای در پائین وجود دارد. این بخش بیرونی آسیاب است و با نیروی باد به چرخش درمی‌آید و موجب می‌شود داخل حجره، سنگ روی آسیاب به کمک شیئی به نام تَبَره -که بین سنگ رویی و زیرین آسیا قرار دارد- به چرخش درآید.

زیر هر کدام از این آسیاب‌‌ها حجرۀ کاهگلی کوچکی نیز به چشم می‌خورد. در یکی از حجره‌‌ها باز است. وارد حجره که می‌شوی، بخش انتهایی تیرک از دریچه‌ای که بالای حجره ایجاد شده دیده می‌شود. برشی L مانند تیرک را به دو قسمت کرده است.

L بالایی همان تیرک و L پایینی را «پیوند» می‌گویند. بین سنگ زیرین و سنگ روی آسیاب شیء فلزی همچون تبری است که بدان «تبره‌» می‌گویند که در چرخش سنگ روی آسیاب مؤثر است. اتاقک گلی کوچکی نیز در حجره هست که گندم را در آن می‌ریزند.از شیئی سرسره مانند گندم سرازیر می‌شود که به آن «دولبره‌» می‌گویند و «چوب لک لیکی» مقدار آن را تنظیم می‌کند.

/ 0 نظر / 25 بازدید