منابع آبی نشتیفان :

1 ـ منابع آب سطحی : شهر نشتیفان به علت قرار گرفتن در ناحیه گرم وخشک دارای بارندگی های فصلی می باشد بنابراین رود خانه ای شنیه رودخانه های مناطق دیگر ندارد و تنها یک رودخانه ی فصلی در حاشیه جنوب وجنوب غربی شهر وجود دارد که معمولاٌ خشک است . همچنین یک مسیل و سیل بند در شمال و شمال غربی شهر دیده می شود که در مواقع بارندگی آب حاصل از بارندگی را از شهر خارج می کند .

2 ـ منابع آب زیرزمینی : شهر نشتیفان دارای 2 حلقه چاه عمیق می باشد که آب شرب شهر را تأمین می کند ، که یکی از این چاه ها اصلی بوده و در حال حاضر از آن استفاده می شود و دیگری رزرو بوده و هنوز در مدار قرار نگرفته است . میزان مصرف روزانه از چاه ، 7 لیتر در ثانیه یا 8/604 متر مکعب در شبانه روز است که تعداد 1500 مشترک از آن استفاده می کنند و سرانه ی مصرف 12 متر مکعب در ماه برای هر خانوار است . همچنین نشتیفان دارای 5 قنات می باشد که به قنات های پنجگانه معروف می باشند . طول این قنات ها 3 الی 5 کیلومتر است و از پایین جاده خواف شروع می شوند و به موازات خیابان ورودی شهر حرکت می کنند . این قنات ها عبارتند از : 1 ـ قنات شمیران : در غرب شهر واقع است و به سمت شمال در حرکت است . آب دهی این قنات 9 ساعت است . 2 ـ قنات آب ده : این قنات در خیابان خیام شهر نشتیفان واقع است و از شمال شرقی تا جنوب غربی شهر ادامه دارد . آب دهی این قنات 10 ساعت است . 3 ـ قنات میر اندام : این قنات از شمال شرقی به سمت مرکز شهر ( گورستان ) در جریان است و با بلوار محمد رسول ا000 تقاطع پیدا می کند و آب دهی آن 5/7 ساعت است . 4 ـ قنات فروندان : جهت این قنات از غرب به سمت جنوب شرقی شهر است و آب دهی آن 8 ساعت است . 5 ـ قنات بهناب : این قنات در جنوب شرقی شهر واقع است و میزان آب دهی آن 9 ساعت است .

/ 0 نظر / 22 بازدید