عید قربان در نشتیفان

عید قربان در نشتیفان

در شهر نشتیفان هم باشکوه خاصی این عید برگزار می گردد و از ماههای قبل برای چنین روزی آماده می شوند که مهمترین کار پروار کردن کوسفندان می باشد وعده ای هم  گاو یاشتری را آماده قربانی می کنند و کمترخانواده ای را می توان پیدا کرد که این روز قربانی نکند وچه بسا که درخانواده های دو ، سه  یا بیشترگوسفند قربانی می گردد چون علاوه برآقایان یا سرپرست خانواده ها عده  ی زیادی از خانم ها هم قربانی می کنند علاوه بر آماده کردن حیوان جهت قربانی که از ماههای قبل شروع  می شود تهیه لباس نو  ازدوسه هفته مانده به عید تزئین منازل وخرید شیرینی ومیوه  از دیگر رسومات خوب وجالب مردمان    دین دوست  شهرمی باشد روز عید در همه ی خانه ها سرور وشادی برپاست مگر خانواده ای که فوت یکی از عزیزانشان در ایام عید اتفاق افتاده باشد  از تزئین خانه ها وخرید شیرینی وغیره صرف نظر نموده ولی قربانی کردن گوسفند به جای خود باقی است .مراسم اصلی از بامداد روز دهم ذی الحجه یا روز عید سعید قربان شروع می شود همه غسل نموده وبا پوشیدن لباس عید آماده رفتن به مصلی (عیدگاه ) می شوند ودرسحرگاه عید مادران ومادر بزرگ ها باروشن نمودن اسپند هوای مطبوعی به فضای خانه ها می دهند وفرزندان باشور شعف بسیار آماده رفتن به عید گاه می شوند وگرفتن عیدی یکی از آرزوهای بچه است که دراین روز باشکوه به آن دست می یابند ولی مردان وجوانان قبل ازرفتن به عیدگاه  به مساجد محل رفته وتکبیر گویان باصدای بلند تامحل برگزاری نماز می روند. صدقه دادن هم قبل از نماز وهم بعد از نماز یکی از رسومات مهم وجالبی ست که چشم هربینند های رادراطراف مصلی به خود جلب می کند وزمانی که مراسم  شروع می شود بچه ها در اطراف عیدگاه به بازی کردن وخوردن آجیل مشغول شده وتاپایان مراسم سرگرم خودشان هستند اما مردان درصف های  منظم نشسته ومراسم را تاپایان دنبال نموده که مراسم باشروع تلاوتی چند از قرآن کریم توسط یکی ازقاریان شهر شروع شده  و درادامه سخنرانی توسط یکی ازواعظین شهر ، خواندن سرود  ، نماز عید ، خطبه ی مخصوص عید قربان ودعا به پایان      می رسد وبعد ازمراسم روبوسی نمودن وابراز محبت به یکدیگر بیش هر زمانی اتفاق می افتد وهرکس که بایکدیگر کدورتی دارد به میمنت این روز کنار گذاشته واو را درآغوش گرفته وکینه ها به محبت ودوستی تبدیل می شوند واین محبت تنها شامل زندگان نمی شود بلکه مردگان هم دراین روز ازعید بی نصیب نمی شوند چون به طور دسته جمعی به قبرستان رفته وبرای اموات خودشان دعای مغفرت نموده وفاتحه می خوانند. بعد از آن اگر از اطرافیان کسی در ایام نزدیک به عید فوت نموده ابتا به منزلش رفته وبرای عزیز ازدست رفته شان فاتحه ای خوانده ودعای مغفرت می نمایند وبه این گونه در غمش شریک می گردند سپس هرکس به منزل خودش رفته واولین کاری که انجام می دهد ذبح گوسفند قربانی است که بامراسم ویژه ابتدا خواندن دعا ، آب دادن به گوسفند و سیاه کردن چشم گوسفند باسرمه ونشان دادن گوسفند در آیینه شروع می شود هرچند سیاه کردن چشم های گوسفند ونشان دادن درآیینه درسال های اخیر ازبین رفته ومعدود کسانی این رسم را به جا می آورند وبعد از ذبح گوسفند یاقربانی دیگری که دارند بیشتر مردم باگوشت  قربانی افطار می نمایند چون ازابتدا چیزی نمی خورند تابااین گوشت افطار نمایند حالا دیگر ذبح به پایان رسیده ابتدا گوشت قربانی را به سه قست نموده  یکی قسمت رابین فقرا ومساکین تقسیم نموده قسمت دوم رابه بین اقوام وفامیل تقسیم می نمایندو وقسمت سوم رابرای خودشان نگه می دارند وچیزی که باز جالب می باشد تقسیم گوشت هست که بچه ها باشوق وذوق فراوان گوشت ها رابه خانه های اقوام ، همسایگان وفقرا می برند وهر کس که نتوانست در این روز قربانی کند دوروز دیگر یعنی یازدهم ودوازدهم ذی الحجه فرصت قربانی نمودن رادارد .

منبع :amen.niloblog.com

/ 1 نظر / 33 بازدید
محمد

سایتتون عالیه مطالبشم خوبه ولی فکر می کنم کم مطلب داره