وجه تسمیه نشتیفان:

وجه تسمیه :

وجه تسمیه نشتیفان به علت شدت بادهای موسمی در این روستا است و لااقل شش قرن است که به این نام خوانده می شود و چون در معرض طوفان های بسیار شدید بوده و در ابتدا به آن « نیش طوفان » و کمی بعد « نشتیفان » و هم اکنون نشتیفان می گویند .

همچنین یکی دیگر از علل این نامگذاری بعلت آسیاب های بادی فراوانی است که در آن وجود دارد که به فرم وفن ویژه ای ساخته شده است که مطئناً از ابتکارات صنعتی همین مردم می باشد . آسیاب های موجود که نمودار کامل یک صنعت ناوابسته این دیار می باشند دارای قدمتی دیرینه است . حداقل مردهای کهن سال این شهر یاد نمی دهند که این آسیابها در زمان آنان ساخته شده باشد و صاحبان آنها اظهار می دارند که از طریق ارث از پدرانشان مالک آن ها شده اند .

/ 0 نظر / 14 بازدید