چهارمین دوره شواری اسلامی نشتیفان

اسامی کاندیدای منتخب

چهارمین دوره ی شورای اسلامی شهر نشتیفان

به ترتیب بیشترین رأی به شرح زیر می باشد :

1- جناب آقای عبدالرحمن حریف با تعداد 2656 رأی

2- جناب آقای نورمحمد سازگار با تعداد 1883 رأی

3- جناب آقای شیرمحمد خوشنوا با تعداد 1765 رأی

4- جناب آقای مسعود خوشنوا با تعداد 1747 رأی

5- جناب آقای امین اقبال با تعداد 1345 رأی


/ 0 نظر / 185 بازدید