بافت شهر :نشتیفان

بافت شهر :

قبل از این که نشتیفان رسماٌ به عنوان یک شهر محسوب شود دارای بافت شهری کوچک بوده است و دارای بعضی از خصوصیات شهری بوده است به خصوص وجود آس بادها به عنوان آثار باستانی که باعث توسعه شهر نشتیفان شده است . نشتیفان دارای --- خیابان اصلی و آسفالته بود که یکی از آنها خیابان --- و دیگری ---- می باشد . که مهمترین مراکز تجاری و خدماتی و خانه های متراکم و مغازه ها در دو طرف این خیابان گسترش یافته اند . اکثر خانه های نشتیفان از خشت و گل و چوب است و تعداد کمی از خانه ها از آجر و تیر آهن ساخته شده اند. خیابان فرعی دیگر نشتیفان ، خیابان ---- فعلی بود که از میدان مرکزی شروع و به طرف ----- کشیده شده بود . به تدریج شهر نشتیفان توسعه یافت و به علت واقع شدن در مرکز دهستان و برخورداری از امکانات رفاهی ، خدماتی ، اداری ، آموزشی ، درمانی ، شرکت تعاونی ، بانکها و استقرار ادارات و نهادهای انقلابی و افزایش امکانات رفاهی مثل گاز و آب لوله کشی ، داروخانه ، اداره برق ، آموزش و پرورش و مخابرات و اداره پست و . . . باعث گسترش سریع این شهر شد و در سال 1383 رسماٌ به عنوان شهر محسوب شد و شهرداری فعالیت خود را از همین سال آغاز کرد و اکنون نشتیفان بافت یک شهر در حال توسعه را دارد . خیابانها ، ساختمانها و مراکز اداری و شکل و سیمای شهر در حال تغییر و تحول است . در نقشه قدیمی شهر ، شهر دارای کوچه های باریک و نامنظم بوده که در حال حاضر در دست بازسازی و تعریض می باشد . نقشه بافت جدید شهر که در قسمت شمال و شرق شهر در حال شکل گیری است به صورت شطرنجی می باشد .

/ 0 نظر / 12 بازدید